UAB „Biržų alus“, įmonės kodas 154847911, buveinės adresas Rotušės g. 22, Biržai, 41137, tvarko ir saugo kai kuriuos klientų asmens duomenis siekiant užtikrinti sklandų bei kokybišką paslaugų teikimą. Klientų asmens duomenys naudojami tik su paslaugų ir pasiūlymų teikimu susijusiais tikslais, o juos nurodyti prašoma interneto svetainėje esančioje kontaktinėje formoje arba paslaugos užsakymo metu vietoje. Visi pateikti duomenys kaupiami, tvarkomi ir saugomi šioje privatumo politikoje numatytais būdais ir tikslais.

Informacija, kurią mes tvarkome

Kontaktinėje formoje nurodyti kliento asmens duomenys yra naudojami tik paslaugų teikimo tikslais ir tik tiek, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai ar pasiūlymui teikti. Kontaktiniai duomenys kaip telefonas, el. pašto adresas, vardas ar pavardė būtini susisiekiant su klientu ir yra surenkami tik šiam konkrečiam tikslui. Duomenys sąskaitoje faktūroje yra privalomi LR įstatymo, todėl jie užpildomi kliento pateikta informacija.

Duomenų gavėjai

Visi kliento duomenys kaupiami ir saugomi nepažeidžiant asmens privatumo, ir negali būti atskleisti tretiesiems asmenims, nebent to reikalautų Lietuvos Respublikos įstatymai arba klientas atsisakytų vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Kliento duomenų tvarkymas atliekamas laikantis tai reglamentuojančių Civilinio kodekso ir duomenų apsaugos įstatymų.

Asmens duomenų saugojimo terminas

UAB „Biržų alus“, išrašęs sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas, privalo saugoti jas 10 metų nuo jų išrašymo datos. Kiti internetu surinkti duomenis gali būti saugomi neribotą laiką atsižvelgiant į duomenų pobūdį.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų.

Jūsų teisės ir pareigos

Asmuo, užsisakęs paslaugas UAB „Biržų alus“ prisiima atsakomybę už pateiktą informaciją, kuri privalo atitikti teisybę bei sutinka, kad atsako už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jums būtų leista susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis Jums pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

Jūs turite teisę reikalauti, kad UAB „Biržų alus“ nemokamai pataisytų visus Jūsų asmens duomenų netikslumus. Taip pat Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai reikalinga tinklalapyje nurodytoms paslaugoms teikti.

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje www.birzualus.lt , mes automatiškai nerenkame informacijos ar vizitų statistikos, išskyrus kontaktų formos užpildymą, kuri persiunčia Jūsų įvestą informaciją mums.

Jūsų privatumo kontrolė

Nors ir mūsų svetainė nenaudoja slapukų Jūs bet kada galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus. Išjungti visų svetainės slapukų nerekomenduojama, nes tai gali sukelti nepatogumus naudojantis kitomis svetainėmis, kur Jūs pageidaujate, kad Jus įsimintų. Paskaitykite savo naršyklės dokumentacijoje pateiktas instrukcijas apie tai, kaip geriausia blokuoti slapukus ir kitus stebėjimo mechanizmus. Šios interneto naršyklės privatumo valdymo nuorodos taip pat gali būti naudingos.

Papildomos saugumo priemonės

Interneto svetainė naudoja SSL kriptografinį protokolą, informacijos šifravimui svetainės naršymo metu. Informacija, patalpina duomenų bazėje yra apsaugota nuo neteisėto pašalinių asmenų prisijungimo su „Brute force“ (slaptažodžių spėliojimo) apsauga.

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos nuostatų ar norite pateikti prašymą dėl prieigos prie savo asmens duomenų, pataisymų ir nesutikimo, galite siųsti elektroniniu paštu info@birzualus.lt. Kitu atveju – prašome kreiptis raštu. Prašyme turite aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Esant būtinybei, Jums bus pateikti detalesni paaiškinimai.
Ar Jums jau yra 2o metų?
LT / En / Ru